ביקורת חקירתית

 
תופעת המעילות היא בעיה הולכת וגוברת בארגונים קטנים וגדולים המנצלת לרעה הזדמנויות כפועל יוצא של פרצות בתהליכי העבודה, סמכויות, רפיון שליטה ועוד. יצירת תשתית נכונה של בקרה פנימית, שליטה, מידור והפרדת סמכויות מקדימה תרופה למכה ומצמצת במידה רבה את הסיכון להתרחשות מעילות בארגון.
 
האם הארגון שלך שומר כראוי על נכסיו? האם מעילה מצד גורם פנימי או חיצוני בארגון תתגלה בזמן המתאים ותטופל כראוי מבעוד מועד? האם הארגון שלך בטוח מפני הונאות, קרי סגר את הפרצות הקיימות?
 
כדאי שתענה בחיוב לשאלות אלו!
 
אז מה היא ביקורת חקירתית?  
ביקורת חקירתית משמעותה חקירה מתחום החשבונאות שעיקרה מניעת הונאה, איתור מעשיי מרמה, כימות היקף ההונאה ובדיקת חריגות כספיות. החקירה באה לגלות מידע נסתר ו/או מידע שעקבותיו טושטשו, בין שמדובר בכספים ובין בנכסים אחרים וציוד בחברה. הביקורת החקירתית באה לתת מענה ולשרת חברות ומפעלים קטנים וגדולים, גופים ומוסדות עסקיים, מועצות ורשויות מקומיות, קיבוצים, עמותות, מלכ"רים וכל גורם או גוף אחר העלול להיות חשוף למעילה והונאה מצד עובדיו, ספקיו, לקוחותיו או כל גורם אחר.
בחקירה מסוג זה, אנו פועלים באמצעות חוקרים שהינם רואי חשבון בעלי ניסיון עשיר בביקורת חקירתית ובאמצעות אנשי תוכנה ועורכי דין הנותנים ליווי צמוד לכל אורך שלבי החקירה השונים הכוללים בין היתר:
 
במקרה שיש חשד להונאה או שהתבצעה הונאה:
• איתור החשודים (מתוך הארגון ומחוצה לו) באמצעות חקירה גלויה וסמויה.
• התחקות אחר השיטה
• זיהוי הנזקים וכימותם  
• מיסוד תכנית למניעת הישנות מקרי הונאה בעתיד.
 
במקרה שחפצים לצמצם את הסיכון להונאה אפשרית:
• ביצוע סקר למניעת הונאות ומעילות באמצעות כלים ומתודולוגיות בינלאומיות:
• ביצוע תהליך שיטתי של הערכת סיכונים למעילות והונאות
• גיבוש תכנית להקטנת הפוטנציאל למעילות והנאות בחברה
• מיסוד נהלי עבודה למניעת הפרות ויצירת קוד אתי ותרבות ארגונית
• מינוי נציב פניות/"מלשינון" חיצוני בלתי תלוי בחברה ובעובדיה.
• הפעלת מנגנון בחינת אפקטיביות הבקרה באמצעות בחינה תקופתית גלויה וסמויה.
• בניית מנגנון ניטור ועדכון תקופתיים (בעקבות שינויים ארגוניים/ממוחשבים, הפקת לקחים וכו').
מספר המוצרים בסל : 0
  1. צור מיכאל ושות'
  2. /
  3. ביקורת פנים וחקירתית
  4. /
  5. ביקורת חקירתית
טואול - בניית אתרים