תמחור ותמחיר המוצרים

תמחור ומחירון
תמחור המוצרים מהווה כלי חשוב בקביעת המחירון למוצרים והשירותים הניתנים ע"י החברה, ומשפיע על יעדי הרווחיות בה. התמחור מבוסס על הסביבה העסקית והמחיר הנהוג בשוק, על בידול המוצר ועלותו.
אנו נבחן את טווח המחירים הנהוגים בשוק ובשקלול עלות המוצר ובידולו מהמוצרים המתחרים, נמליץ על מדיניות המכירה ועל קביעת מחירון חברה לכלל המוצרים והשירותים בה.
 
תמחיר ועלות מוצרים
תמחיר המוצרים הינו מרכיב חשוב בקביעת רווחיות החברה.  הוא מכיל בתוכו מספר פרמטרים המרכיבים ביחד את סך עלות המוצר כולל העמסות שיש ליחס לו.
אנו נבחן את עלות המוצר, נחשב את ההעמסות שיש להעמיס על עלות זו, ונמליץ על צעדים להקטנת עלות המוצר ועל קביעת מדיניות ניהול המלאי בחברה.
 
התייעלות ושיפור רווחיות
חלק משמעותי מהוצאות העסק הוא למעשה עלויות התפעול שלו.
אנו כרואי חשבון, מנהלי כספים לשעבר וכלכלנים מנוסים בתחום התקציב והבקרה, בעלי ניסיון רב בבנייה ובביצוע תכניות התייעלות דרך הקטנת עלויות העסק הקבועות והמשתנות ובכך בעצם לשפר את רווחיותו!
 
אנו נבחן ונטפל בהוצאות הבאות ונמליץ על צעדי התייעלות להקטנת הוצאות אלו באופן משמעותי:
שכר עבודה ונלוות – בחינת הסכמים, חוקים ובקרות שעות וביצוע 
אחזקת עסק – בחינת חלופות שכ"ד, מסים וארנונה והוצאות בטוח 
כלי רכב ומכונות – בחינת מעבר לליסינג תפעולי והטמעת בקרות 
טלפון ותקשורת – בחירת חבילת טלפוניה קווית, סלולר ואינטרנט 
מספר המוצרים בסל : 0
  1. צור מיכאל ושות'
  2. /
  3. ייעוץ עסקי וחשבונאי
  4. /
  5. תמחיר והתייעלות
טואול - בניית אתרים