ניהול סיכונים וביקורת פנים

סקר סיכונים
כל ארגון חשוף לסיכונים רבים כגון: סיכונים תפעוליים, סיכונים משפטיים, פיננסיים, סביבתיים ועוד. 
חוסר המודעות לסיכונים אלו עלולה לפגוע בארגון עד כדי סיכון המשך קיומו. ארגונים שיחליטו לנהל את הסיכונים שלהם בצורה נבונה ויבצעו סקר סיכונים, יוכלו להתמודד עם סיכונים מאיימים אלה באופן מיטבי. ניהול סיכונים המוכר גם בשמות סקר סיכונים והערכת סיכונים, הינו תהליך שמטרתו לזהות סיכונים קיימים ו/או פוטנציאלים ולהעריך את עוצמתם בכדי למנוע התממשות סיכונים העשויים לגרום לנזק ממשי לחברה.
 
תהליך ניהול סקר סיכונים כולל בתוכו מספר שלבים:

• זיהוי הסיכונים והגדרתם ע"י מיפוי שיטתי של תהליכים ופעילויות המתבצעות בארגון וסביבתו.
• הערכת וכימות הסיכונים, קיומם בחברה, סיכויי התממשותם בהווה ובעתיד ומידת הנזק הצפוי.
• בניית תכנית היערכות למניעת סיכונים ולהקטנת סיכויי התרחשותם בהווה ובעתיד ולצמצום הנזק.
• בקרת סיכונים- מעקב וניהול אחר יישום דרישות תכנית ההיערכות להורדת רמת הסיכון והחשיפה.
 
סקר סיכונים הוא הדרך היעילה ביותר להגברת מודעותם של מנהלי החברה ועובדיה והוא מהווה כלי  משמעותי ביותר בתהליך זיהוי הסכנות וצמצום הנזקים אשר יסייע לארגון להתמודד עם האתגרים והסיכונים העומדים בפניו בהווה ובעתיד.  הזדרז והקדם תרופה למכה!  פנה אלינו לביצוע הסקר ולבניית תכנית המנע!
מספר המוצרים בסל : 0
  1. צור מיכאל ושות'
  2. /
  3. סיכונים ותאימות רגולטורית
  4. /
  5. סקר סיכונים
טואול - בניית אתרים