תכנית אכיפה מינהלית

 
כיום, תוכנית האכיפה היא וולונטרית אם כך למה לבצע את תוכנית האכיפה?
 
• יישומה של תוכנית אכיפה ייזקף בידי 
• צמצום הסיכוי להתממשות הסיכון 
• קידום תרבות הציות בארגון

תהליך בבניית תוכנית האכיפה והטמעתה:
 
זיהוי המצב הקיים
• מיפוי החובות החלות על הארגון
• מיפוי אופן ההתמודדות כיום עם האפשרות להפרות ודרכי מניעתן
• ניתוח השוואתי בין הרצוי למצוי
 
כתיבת תוכנית אכיפה פנימית
• כתיבת נהלים ותהליכים שמטרתם לצמצמם את החשיפה להפרה.
• מינוי אחראים
• קביעת סנקציות לכל הפרה 
 
הטמעת התוכנית
• בניית תוכנית הטמעה 
• יישום התוכנית ובחינת אפקטיביות התוכנית
• ניטור שוטף 
 
תחזוקת התוכנית
• עדכון התוכנית בעקבות שינויים בדין החל, בעקבות הפרות/ כמעט הפרות (בחברה/ות נסחרות)
• הקמת מנגנון להפקת לקחים
מספר המוצרים בסל : 0
  1. צור מיכאל ושות'
  2. /
  3. סיכונים ותאימות רגולטורית
  4. /
  5. תוכנית אכיפה הרשות להגבלים עסקיים
טואול - בניית אתרים